Collect er udviklet i et unikt samarbejde mellem Collectaz og Collects brugere.

CRM-systemet Collect giver din organisation overblik over dine kontakters/ relationers/ donorers aktiviteter i organisationen. Derudover giver Collect mulighed for målrettede indsamlinger og evaluering af effekten af en kampagne.

CRM-systemet Collect er et
værktøj til bl.a.:

 • Fundraising

 • Resultatmåling af respons

 • Omfattende takkebrevsstyring

 • Indberetning til SKAT

 • Kassekladde og bogføring

 • Udsendelse af opkrævninger med OCR til direkte bogføring

 • Opkrævning via Nets

 • Registrering af kontakters tilmeldinger til konferencer og arrangementer

 • Udtræk af bl.a. adresseoplysninger til brevflet

 • Udsendelse af nyhedsmails

Easy to find relevant
information

I Collect er der mulighed for integration med forskellige økonomistyringssystemer til brug i regnskabet. Collect letter også din organisations arbejde med at registrere gaver givet online, gennem integration med CollectAZ egen betalingsportal CollectPay eller OnlineFundraising (fra Fundraisingsbureauet).

Integrated tool

I Collect er alle relevante oplysninger samlet et sted. Det er nemt at søge relevante oplysninger ud, der giver din organisation det nødvendige overblik. Fleksibiliteten i Collect dækker behovet i såvel mindre som større organisationer og derfor er Collect et ideelt værktøj til indsamlingsorganisationer og foreninger.

Collect Basic

Er en giver- og medlemsdatabase, udviklet til den lokale forening eller kirke med behov for enkelt at samle oplysninger om deres medlemmer og givere. Basis-udgaven af Collect er der mulighed for at registrere gaver og indberette disse til Skat samt registrere deltagelse i arrangementer.
 • Registrering af medlemmer

 • Registrering af gaver og kontingent

 • Udsendelse af e-mail til en eller flere

 • Indberetning til Skat

 • Kassekladde og bogføring

 • Registrering af deltagelse i arrangementer

 • Mulighed for integration med økonomisystemer

 • Mulighed for integration med CollectPay og Online Fundraising